Home > 校園公告
公告處室:
新聞標題:
發佈日期: 2018-02-07
新聞內容:   106學年度第2學期日校轉學考錄取名單
轉學生報到須知:      
報到日期:錄取學生於107年2月21日(星期三)上午0740時前至教務處辦理報到,通知單另行寄發。(未辦理轉入報到手續亦未主動說明原因者,視同放棄錄取入學資格
請依通知單規定,到校報到
                               教務處註冊組1070207
  檔案下載: 106學年度第2學期日校轉學考錄取名單